Phim Lục Phiến Môn Trọn Bộ
Đánh giá bộ phim!

Phim Lục Phiến Môn khi Hoàng Đế lâm bệnh chưa kịp viết di chúc truyền ngôi thì trong chiều xảy ra khá nhiều xích mích đặc biệt là việc tranh chấp ngôi vị giữa hai thế lực Hoàng tử và Tể Vương. trong thời điểm này thì trong chiều liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ án nghiêm trọng Lục Phiến Môn được giao trọng trách xử lý vụ này.Thống đới của Lục Phiến Môn là Thân Tử Mộc vốn định làm sứ giả hoà bình, nhưng không ngờ người con trai Thân Lực Hành lại vô tình bị cuốn vào trong vụ án này.

luc phien mon

Phim Luc Phien Mon Thân Tử Mộc bị ép cùng với Thân Lực Hành phá vụ án này Thân Lực Hành nhanh chóng điều cha và phá được vụ án này nhưng cũng trong lúc đó thì Hoàng Đế liền khỏi bệnh sợ bị liên lụy khi sự việc phơi bầy Tề Vương liền bẩm báo về sự việc vụ án với hoàng đế và Thân Lực Hành bị bắt giam ngôi vị sắp rơi vào tay Tề vương. trong lúc này cung đình bắt đầu xảy ra một vụ bạo loạn. Vụ án có được làm sáng tỏa hay không mời các bạn theo dõi phim trên trang Phimotv.net ban nhé!